Panel Komisji Szkolnych

Zamknięcie rejestracji do V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zakończyły się zapisy do V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Zgodnie z harmonogramem tegorocznej edycji Olimpiady eliminacje szkolne odbędą się 8 stycznia 2019 r. punktualnie o godzinie 9.00.

Przypominamy, że najpóźniej w dniu eliminacji szkolnych Komisje Szkolne powinny otrzymać od zawodników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych podpisane przez opiekunów prawnych.

Testy eliminacji szkolnych zostaną wysłane listem poleconym na adresy zgłoszonych szkół. O terminie wysłania testów zostaną Państwo poinformowani e-mailowo i za pośrednictwem Facebooka.

Życzymy samych sukcesów!

Z poważaniem,
Organizatorzy
Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości


***

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych została założona w 2000 r. przez rektorów 5 polskich państwowych uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu) w celu prowadzenia akredytacji w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Fundacja od 2005 r. jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne: Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. Organizacja prowadzi szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców.
Strona internetowa Fundacji: www.fundacja.edu.pl.